algemene voorwaarden

afspraken voor een respectvolle fijne samenwerking

Verantwoordelijkheid. 

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de gezondheid en het geluk van uw hond en de beslissingen die u voor uw hond neemt en of u advies al dan niet (goed) opvolgt. U bent akkoord dat wij niet  aansprakelijk gesteld kunnen worden voorde juiste interpretatie en opvolgen van of niet opvolgen van adviezen.  De gezondheid en het gedrag van de hond worden altijd  beïnvloed  door de levensomstandigheden van de hond en binding met de eigenaar met de hond en de hond  zijn verleden. Ik ben volkomen afhankelijk van de informatie die verstrekt wordt door de aanvrager en van de bereidwilligheid, c.q positieve houding in het transformatie en helingsproces.  Door zich aan te melden bent u hiermee akkoord. 

ANNULEREN EN BETALEN

U kunt annuleren tot 48 uur vooraf. Daarna bent u de volledige consult kosten verschuldigd. Healing, meditatieve consulten voor de hond, kunnen na betaling niet meer geannuleerd worden. Wel verplaatst. Een traject is bindend en betaling is per maand. Het dient afgemaakt te worden in het belang van de hond. 

Spoedconsult: 

Voor een spoedconsult, dat betekend een consult op dezelfde dag is het uurtarief 125,-  (€ 55,- extra bovenop het normale tarief.)  Annuleren voor een spoedconsult is niet mogelijk. Hiervoor worden andere afspraken verschoven. In de avond is idem-  Weekenduurtarief € 150,- (€ 75,- extra op normale tarief)  

* Healing is complementair en is geen vervanging voor een dierenarts. dit blijft altijd uw eigen keuze.  Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dit ben ik verplicht te melden. Mijn ervaring is dat dit dierenartsenbezoek in 9 van de 10 keer an behandeling niet meer nodig is. Ik zeg dit er eerlijk bij om u goed te informeren zodat u een goede keuze kunt maken die bij u en uw hond past en u zelf aan u zelf en uw hond kunt verantwoorden. 

Gedrag consult en lessen en wandelingen

! Om het welzijn van de hond te waarborgen zijn prikbanden, wurgbanden (slipkettingen), gentle walkers, halti's, kortere riemen dan 3 meter, rukken aan de nek, knietjes, harde woorden, schreeuwen, nee en foei, verbaal, fysiek en psychisch geweld en alle andere attributen en manieren om de hond te dresseren en in toom te houden in plaats van te ondersteunen niet toegestaan

Deze  veroorzaken stress, psychisch ongemak, angst, nekwervel problemen, schildklierproblemen en neurologische schade, pijn en trauma en maken de hond bang. 

In mijn opvatting is dat misbruik van het vertrouwen en de liefde die hond ons geeft. Dat past niet in mijn visie, waarden en normen in een liefdevolle en respectvolle omgang met de hond. 

 Omgangsregels

Ik hecht waarde aan een respectvolle omgang met mens en dier zonder geweld in welke vorm dan ook. Helaas gebeurt het soms dat ik en de hond bloot gesteld worden aan verbaal geweld waar ik niet van gediend ben. Om de honden en mezelf in bescherming te nemen zijn deze omgangsregels in het leven geroepen. Bij overtreding hiervan doe ik aangifte bij de politie wegens grensoverschrijdend gedrag. 

het is niet toegestaan kleinerende, beledigende woorden en/of intimiderende, dreigende respectloze houding en woorden te gebruiken om iets duidelijk te maken. "
Een gelijkwaardig en respectvol gesprek is altijd mogelijk en wordt gewaardeerd. 

Wanneer in een gesprek, healing, opleiding of les jegens mijzelf en/of de hond of cursisten en het  welzijn in het gedrang komt, wordt zonder teruggave van betalingen, de begeleiding en deelname onmiddellijk beëindigt. 

Afspraken die gemaakt zijn en zonder overleg, niet worden nagekomen worden worden niet vergoed. Bij meer dan 2 x niet nakomen van afspraken, zonder overleg,  vervalt de begeleiding en coaching.  zonder terugbetalingen en annulering van afgesproken kosten. 

Voor de duidelijkheid: Bij ernstige overtredingen waarbij het welzijn van de hond of mijzelf, op wat voor manier dan ook,  in  gevaar komt wordt aangifte bij de politie gedaan. Kosten worden verhaalt op de overtreder.

Ik ga uit van vertrouwen en respect.


 Respect voor mijn grenzen-als hond-  geven mij rust en veiligheid

All Rights reserved© . Niets mag zonder benoeming van de bron van afkomst en alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Colour of Dogs Helena Schmets. 1997-2022
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.